Polityka zwrotów

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej usługi przed rozpoczęciem montażu. Odstąpienie od umowy przed montażem jest możliwe poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres sklepu lub elektronicznie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać jasne oświadczenie o rezygnacji z usługi, dane identyfikacyjne zamówienia takie jak numer zamówienia lub numer faktury, imię i nazwisko oraz adres Klienta. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed usługą montażu, Sklep potwierdzi jego otrzymanie Klientowi w celu uregulowania dalszych kroków i zwrotu odpowiadającej kwoty za zamówioną.

Nasz przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter usługi, po dokonaniu montażu klimatyzatora, nie ma możliwości zwrotu produktu. Klient jest świadomy, że wykonanie usługi montażu powoduje stałe powiązanie klimatyzatora z danym miejscem instalacji. Przed zdecydowaniem się na usługę, Klient zobowiązany jest do dokładnej oceny i zrozumienia swoich potrzeb dotyczących systemu klimatyzacji.

Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku wad produktu lub niewłaściwie wykonanej usługi montażu. Jeśli Kupujący stwierdzi, że zamontowany produkt jest wadliwy, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, jeśli udzielono gwarancji, oraz z uprawnień wynikających z rękojmi od sprzedawcy. Prawa gwarancyjne i prawa wynikające z rękojmi są niezależne od siebie. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta drogą elektroniczną (biuro@centrumklimatyzacji.pl), pisemnie na adres sklepu lub telefonicznie. Klient powinien dostarczyć niezbędne informacje dotyczące zamówienia, opis wady produktu lub niewłaściwe wykonanie usługi montażu oraz ewentualne zdjęcia czy filmy potwierdzające wady.

Po otrzymaniu reklamacji skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków postępowania. Może być konieczne zorganizowanie wizyty serwisanta w celu oceny sytuacji. W przypadku uznania reklamacji, sklep internetowy podejmie odpowiednie działania w celu naprawy wady produktu lub wykonania ponownej usługi montażu w sposób zgodny z umową. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego oraz warunkami gwarancji, jeżeli takie są udzielone przez producenta.

Nasz przykładowy formularz reklamacyjny