Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

CentrumKlimatyzacji.pl sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów, oddział Gorlice 11 listopada 3, 38-300 Gorlice

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach:

– realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO.

– przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych

Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Zbieranie informacji

Podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie, będziemy zbierać pewnie informacje od Ciebie w celu przetworzenia zamówienia. Mogą one obejmować imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub przedstawienia oferty.

W formularzu składania aplikacji o pracę prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, list motywacyjny i załącznik CV. Wszystkie te informacje są dobrowolne, jednakże ich przekazanie jest niezbędne w celu rozpatrzenia Twojego wniosku. Podczas gromadzenia danych osobowych będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym RODO.

Dane osobowe wprowadzane przy użyciu formularza kontaktowego są zbierane w celu umożliwienia nam odpowiedzi na pytania, prośby o informacje lub inne zapytania. Pole formularza może posiadać takie pola. jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, które użytkownik dobrowolnie podaje w treści wiadomości.

3. Wykorzystywanie informacji

Zebrane informacje będą wykorzystywane w celu przetworzenia i realizacji Twojego zamówienia oraz świadczenia usług związanych z dostawą. Dodatkowo możemy wykorzystać Twoje dane do celów:

  • komunikacji z Tobą w sprawie zamówienia
  • zapewnienia wsparcia klienta w razie pytań lub problemów dotyczących zamówienia

W niektórych sytuacjach Administator może przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy. Dotyczy to grup: operatorzy logistyczni, banki, operatorzy płatności,

Dane osobowe przekazane za pomocą formularza aplikacji o pracę będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i oceny kwalifikacji w kontekście dostępnych stanowisk.

W przypadku formularza kontaktowego, dane osobowe wykorzystywane są w celach kontaktowych.

4. Ochrona danych

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jako Sklep, podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Nasze działania mają na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności Twoich danych.

Mamy również świadomość znaczenia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) w Unii Europejskiej. Dlatego też w naszych działaniach kierujemy się zasadą zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Pliki cookies

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia i poprawy Twojego doświadczenia jako klienta. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Służą one do zapamiętywania pewnych preferencji, analizy statystyk ruchu na stronie oraz personalizacji treści.

6. Prawa użytkowników zgodnie z RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO), przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych. Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych
  • ograniczanie przetwarzania
  • przenoszenia swoich danych do innego podmiotu
  • wyrażanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji.